Canberk

C anım yanyıor ansızın
A niden sıkışıyor kalbim
N eden Böyle yaptın
B enim bahtsız yarim
E erkenden bırakıp gittin
R esmine bakıp bakıp ağladım
K albim ataken atmaz oldu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *